• contabilitate
  • audit
  • consultanta

SC ECOCONSULT SA a fost înfiinţată în anul 1995 ca societate pe acţiuni de un grup de experţi contabili cu o mare experienţă în contabilitate financiară şi de gestiune, fiscalitate în scopul acordării unor servicii profesionale clienţilor.

Obiectul principal de activitate al societăţii îl constituie activitatea de contabilitate, revizie contabilă şi consultanţă în domeniul fiscal.

În portofoliul de clienţi al societăţii se numără societăţi cu răspundere limitată, societăţi pe acţiuni şi cabinete individuale pentru activităţi autorizate atât din judeţul Mureş cât şi din alte judeţe ale ţării. În ultimii ani societatea noastră a fost contactată, în urma serviciilor oferite, şi de numeroase societăţi cu sediul în străinătate. În cadrul activităţii desfăşurate de către specialiştii din cadrul SC ECOCONSULT SA se numără şi lucrările de expertiză contabilă, lucrări solicitate în general de către Tribunalul Mureş. De asemenea, efectuăm şi lucrări de analiză economică şi oferim consultanţă fiscală precum şi strategie de management economic la societăţile comerciale care ne solicită colaborarea. Printre lucrările efectuate de către societatea noastră la cererea agenţilor economici interesaţi se numără şi lucrările de divizare, fuziune, precum şi întocmirea situaţiilor financiare consolidate.

Stilul de lucru aplicat de conducerea societăţii, a asigurat o serie de rezultate remarcabile în activitatea desfăşurată, concretizată şi prin premiile acordate de către CECCAR Filiala Mureş.

În permanenţă participăm la cursuri de perfecţionare profesională, dezbateri şi acţiuni organizate de către CECCAR Mureş pentru consolidarea cunoştinţelor noastre profesionale, actualizarea informaţiilor şi a legislaţiei care reglementează domeniul economico-financiar.

Scopul cheie al SC ECOCONSULT SA este de a asigura servicii profesionale şi complete clienţilor la cele mai înalte standarde.

Diploma 2014
C.E.C.C.A.R. 2014
Diploma 2013
C.E.C.C.A.R. 2013
Diploma 2012
C.E.C.C.A.R. 2012
Diploma 2011
C.E.C.C.A.R. 2011
MEMBRU