• contabilitate
 • audit
 • consultanta

Consultanţă fiscală

Societatea noastră oferă societăţilor întreaga gamă de servicii de consultanţă fiscală :

Consultanţă fiscală curentă

 • Consultanţă fiscală pentru persoane fizice şi juridice;
 • Înregistrare fiscală pentru firme;
 • Întocmirea si înregistrarea diverselor declaraţii fiscale curente (declaraţii fiscale,   deconturi de TVA, declaraţii privitoare la impozitele locale, etc.);
 • Elaborarea şi înregistrarea cererilor de orice gen (opţiune de taxare, rambursare, etc.);
 • Înregistrare societăţi în Registrul Operatorilor Intracomunitari;
 • Consultanţă şi asistenţă în cadrul controalelor fiscale;
 • Reprezentare în faţa autorităţilor fiscale;
 • Obţinerea de răspunsuri oficiale de la autorităţile fiscale;
 • Derularea procedurilor de contestare;
 • Consultanţă şi asistenţă privind inventarierea parţială sau generală a elementelor de activ si pasiv în toate situaţiile impuse de lege precum şi la cerere;
 • Informarea periodică asupra modificărilor din legislatia financiar-contabilă, fiscală precum şi în legislaţia muncii privind obligaţiile declarative şi de plată pe care le are societatea;
 • Consultanţă în probleme de impozite şi taxe;
 • Consultanţă privind reglementările valutare, operaţiunile de import export, cod vamal, evitarea dublei impuneri, tranzacţii internationale;
 • Consultanţă fiscală la înfiinţare;
 • Consultanţă pentru evitarea dublei impuneri.
Diploma 2014
C.E.C.C.A.R. 2014
Diploma 2013
C.E.C.C.A.R. 2013
Diploma 2012
C.E.C.C.A.R. 2012
Diploma 2011
C.E.C.C.A.R. 2011
MEMBRU