• contabilitate
  • audit
  • consultanta

Contabilitate

Contabilitatea, reprezintă ramura cea mai importantă sau chiar esenţială a oricărei afaceri. Fără o situaţie contabilă bine revizuită, prelucrată şi actualizată, orice afacere este deficitară la capitolele: dezvoltare, expansiune şi profitabilitate...

Audit Financiar

Auditul financiar este o examinare profesională independentă a situaţiilor financiare anuale ale unei entităţi în scopul formulării unei opinii de audit...Consultanță Fiscală

Societatea noastră oferă societăţilor întreaga gamă de servicii de consultanţă fiscală ...

Divizări și Fuziuni

Operaţiunile de fuziune sunt reglementate, din punct de vedere juridic, prin Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare...Expertiză Contabilă

Expertiza contabilă este o activitate depusă de un personal autorizat de lege pentru constituirea realităţii unei operaţii de natură economică şi/sau financiară, pe baza cercetării documentelor, datelor şi informaţiilor de contabilitate...


Diploma 2014
C.E.C.C.A.R. 2014
Diploma 2013
C.E.C.C.A.R. 2013
Diploma 2012
C.E.C.C.A.R. 2012
Diploma 2011
C.E.C.C.A.R. 2011
MEMBRU