• contabilitate
 • audit
 • consultanta

Audit financiar

Auditul financiar este o examinare profesională independentă a situaţiilor financiare anuale ale unei entităţi în scopul formulării unei opinii de audit.

Auditul situaţiilor financiare anuale supune entităţile unui test sever, obiectiv şi sistematizat, rezultatul fiind identificarea eventualelor riscuri care pot afecta viitorul unei entităţi şi găsirea unor soluţii pentru diminuarea şi evitarea riscurilor identificate.

Oferim servicii profesionale de audit prestate conform standardelor internationale:

 • Auditare situaţii financiare anuale
 • Auditare situaţii financiare consolidate
 • Audit contabil
 • Audit intern
 • Audit extern
 • Audit statutar
 • Audit fiscal
 • Audit fonduri europene
 • Audit fonduri structurale
Diploma 2014
C.E.C.C.A.R. 2014
Diploma 2013
C.E.C.C.A.R. 2013
Diploma 2012
C.E.C.C.A.R. 2012
Diploma 2011
C.E.C.C.A.R. 2011
MEMBRU