• contabilitate
 • audit
 • consultanta

Contabilitate

Contabilitatea reprezintă ramura cea mai importantă sau chiar esenţială a oricărei afaceri. Fără o situaţie contabilă bine revizuită, prelucrată şi actualizată, orice afacere este deficitară la capitolele dezvoltare, expansiune şi profitabilitate.

Prin definitie, contabilitatea este ştiinţa care se ocupă cu ţinerea evidenţei, calculul şi contorizarea bunurilor. O ştiinţă şi o artă deopotrivă, contabilitatea constă în urmărirea existenţei şi miscării capitalurilor, utilităţilor, al stabilirii rezultatelor activităţii şi plasării lor, având drept scop suportul bănesc necesar bunei gestionări a afacerilor.

Contabilitatea oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi a rezultatelor entităţii.
Rolul contabilităţii financiare este extrem de important în prezentarea informaţiilor în mod fidel.

 

Oferim următoarele servicii:

 • Evidenţă contabilă pe baza documentelor primare
 • Întocmire şi depunere bilanţ contabil anual şi semestrial
 • Informări asupra situaţiei financiar-contabile a societăţii
 • Completarea si prelucrarea registrelor contabile (registru jurnal, inventar şi de casă, jurnalul de cumpărări şi de vânzări)
 • Servicii de contabilitate pentru refacerea evidenţei contabile
 • Stabilirea impozitelor de plată şi înregistrarea în contabilitate
 • Evidenţa mijloacelor fixe şi a amortizării acestora
 • Evidenţa contabilă a salariilor şi concediilor medicale
 • Întocmire state de plată
 • Contracte individuale de muncă, acte adiţionale la contractul individual de muncă, decizii privind încetarea relaţiilor de muncă angajat-angajator, actualizare registru salariaţi
 • Reglarea fişei pe plătitor la administraţia financiară
 • Completarea si depunerea declaraţiilor privind obligaţiile de plată către bugetul de stat şi de asigurări sociale, a deconturilor de TVA şi a altor raportări şi situaţii contabile
Diploma 2014
C.E.C.C.A.R. 2014
Diploma 2013
C.E.C.C.A.R. 2013
Diploma 2012
C.E.C.C.A.R. 2012
Diploma 2011
C.E.C.C.A.R. 2011
MEMBRU