• contabilitate
  • audit
  • consultanta

Expertiza contabilă

Expertiza contabilă este o activitate depusă de un personal autorizat de lege pentru constituirea realităţii unei operaţii de natură economică şi/sau financiară, pe baza cercetării documentelor, datelor şi informaţiilor de contabilitate.

Expertiza contabilă constă în cercetarea situaţiei economice a unor societăţi, a concordanţei dintre documentele primare de evidenţă contabilă şi realitate, fiind des utilizate în materie civilă, penală sau comercială. Ea este efectuată în scopul de a stabili şi lămuri problemele cu caracter economic şi financiar indicate de instanţă şi are competenţa de examinare a documentelor şi evidenţelor tehnico-operative şi contabile.  

Expertiza contabilă este o activitate ocazională, ce are loc numai când se dispune de instanţă şi poate confirma sau infirma constatările controlului cu privire la pagube, abateri, deficienţe, lipsuri etc.
Expertiza contabilă se poate clasifica după destinaţia sa în judiciară şi extrajudiciară.

Expertiza contabilă judiciară
este dispusă de organe judiciare, de urmărire penală sau instanţe de judecată în vederea soluţionării unor litigii sau procese.
Contribuie la stabilirea adevărului şi la soluţionarea cauzei aflată în faza de anchetă sau de cercetare, de către organul judiciar.
Prin concluziile expertului se aduc la cunoştinţa organului judiciar împrejurările de fapt şi aspecte care lămuresc cauza.
Expertul surprinde cauzele şi efectele în legătură cu obiectul supus cercetării.

Expertiza contabilă extrajudiciară
este dispusă şi acceptată amiabil de părţile aflate în litigiu. Mai poate fi solicitată de persoane fizice sau juridice în vederea stabilirii aderărului şi legalităţii în activitatea lor.

Oferim servicii de:

  • expertiză contabilă judiciară
  • expertiză contabilă extrajudiciară.
Diploma 2014
C.E.C.C.A.R. 2014
Diploma 2013
C.E.C.C.A.R. 2013
Diploma 2012
C.E.C.C.A.R. 2012
Diploma 2011
C.E.C.C.A.R. 2011
MEMBRU